Notícies

 

Promesa definitiva i admissions a la formació en el Carmel descalç seglar de Santa Teresa de l’Infant Jesús de Mataró

La comunitat del Carmel Descalç Seglar de santa Teresa de l’Infant Jesús de Mataró,  ha tingut  l’alegria que el dia 16 de juliol, festa de la Mare de Déu del Carme, al Santuari de la Mare de Déu del Carme de Barcelona, la germana Rosa de la Mare de Déu de l’Oblit fes la seva promesa definitiva, i  tres noves germanes (Beatriu, Joana i Maria Antònia) ingressessin a l’etapa de la formació, en una cerimònia presidida pel P. Joan Badia, prior de la comunitat del Carmel Descalç de Barcelona. 

Amb membres que fan promeses i altres que ingressen,  el Carmel Descalç Seglar a poc a poc va consolidant la seva presencia a Catalunya i a Mallorca.

PROMESES I ADMISSIONS A L’OCDS MALLORCA

Promesos i admesos

L’orde seglar dels carmelites descalços a Mallorca, en la seva comunitat de l’Immaculat Cor de Maria i Sant Josep, rebé el passat 10 de juliol, dissabte, les promeses temporals per tres anys de quatre dels seus membres, dos d’ells matrimoni. Així mateix admeté al període de formació tres aspirants, dos dels quals també matrimoni.

Els actes tingueren lloc en el transcurs de l’Eucaristia durant la novena de la Mare de Déu del Carme, que tot l’Orde celebra amb particular solemnitat durant els dies previs al 16 de juliol.

Presidí el P. Juli de l’Anunciació González OCD, conventual de Badalona, assistent de la comunitat i delegat del P. Ángel Antonio Sánchez, prior provincial de la Província Ibèrica de Santa Teresa de Jesús. Concelebrà Mn. Francisco Muñoz, predicador de la novena.

Comunitat 2

 

 

Promeses a l’Orde Carmelità Descalç Seglar de Mallorca

Dues de temporals i tres de definitives

El dilluns 13 de juliol, en el marc de la novena de la Mare de Déu del Carme, cinc membres de l’Orde Seglar dels Carmelites Descalços a Mallorca feren les seves promeses en el camí de seguiment del Senyor i sa Mare santíssima que els vincula a l’Orde del Carme. D’entre els membres de la comunitat local de l’Immaculat Cor de Maria i Sant Josep, dues germanes pronunciaren les promeses per tres anys i altres dos germans i una germana per tota la vida.

     Rebé les promeses en nom i per delegació del pare provincial de la Província Ibèrica de Santa Teresa de Jesús, el pare assistent de la comunitat, Juli de l’Anunciació González, conventual de Badalona i predicador enguany de la novena del Carme al monestir de Santa Teresa de Jesús de Palma. El mateix s’esqueia la celebració d’una santa carmelita xilena en el centenari de la seva naixença al cel: Teresa de Jesús dels Andes (Juana Fernández Solar), una relíquia de la qual va ser present durant la celebració.

 

 

 

P. Josep Castellà,  descansa en la pau de Crist

 
 
castella2.jpg
Ha entrat a l’eternitat el  26 de març de 2020.

S’havia trobat malament aquests dies passats, però no esperàvem aquest desenllaç. Sant Josep, advocat de la bona mort, l’haurà ajudat a viure el seu darrer moment acompanyat de la Mare de Deu del Carme i de Jesús de Natzaret.

El P. Josep Castellà i Sarriera (Fr. Josep de l’Assumpció) ha mort amb 75 anys d’edat, acabats de complir, i 58 de professió en el Carmel Teresià. L’any passat havia celebrat les seves noces d’or sacerdotals juntament amb un bon grup de companys de curs del Teresianum. Avui es disposa a rebre el perdó  i el premi que Déu promet als      treballadors de la seva vinya.

La fraternitat de santa Teresa de l’infant Jesús i de la santa Faç de Mataró, debem en part a ell la nostra existència. Puix essent ell Provincial, va acollir les vocacions al carmel descalç seglar que sorgien i els hi donava les promeses. A la fi es va poder erigir una fraternitat, essent provincial el P. Agustí Borrell, l’actual Vicari General de l’Orde. Llavors el P. Josep Castellà va esdevenir el nostre assistent religiós. Moltes gràcies P. Josep per tot el que de Vd. hem rebut. Que el Senyor li recompensi a mans plenes.

En donar gràcies a Déu per la vida d’aquest germà, que ha servit a l’Orde en molts llocs de responsabilitat i govern, li demanem que conforti la seva anciana mare, a tota la seva família i a la seva comunitat de Barcelona amb la fermesa de l’esperança del cel que ‘tanto alcanza cuanto espera’. Que visquis en Crist, Josep, i gaudeixis de la seva Llibertat.

 
 

 SIMPOSI SOBRE EL CARISMA DEL CARMEL SEGLAR A ÀVILA

Del 8 al 10 de novembre va tenir lloc al CITES a Avila,  el simposi «El carisma  del Carmel seglar en els escrits de santa Teresa de Jesús». Van participar-hi més de 50 persones, cinc d’elles eren de la comunitat del Carmel descalç seglar de Mataró i una de la comunitat de Tarragona.

En aquest simposi es va exposar la investigació realitzada durant tres anys sobre si havien rebut el carisma donat per l’Esperit Sant a santa Teresa, els laics i el clergat secular que més la varen ajudar en la seva obra fundacional. Tots van quedar molt satisfets per la qualitat de les presentacions i dels vídeos ambientats al segle XVI que introduïen els personatges.

Podem dir que en aquest simposi es va fer una experiència del  Carmel Descalç en estat pur, ja que les tres branques de l’Ordre van estar implicades en oferir el que li és característic. La pregària de les mares es percebia en tot moment. Els frares que donaren conferències (P. Frontela, P. J. Vicente Rodríguez, P. Alzinir) oferiren als carmelites descalços seglars llum qualificada per viure el carisma. Els carmelites descalços seglars van prendre nou alè per servir a l’Ordre, com ens ho testificaven cadascun dels personatges estudiats.

El grup d’estudis OCDS, iniciat per la M. Pilar Vila, carmelita descalç seglar de la comunitat de santa Teresa de l’infant Jesús de Mataró, ha pres cada cop més volada. En l’actualitat està format per vint-i-tres carmelites descalços seglars de tot Espanya. Tots implicats a seguir investigant el carisma i divulgar el fruit de la  investigació pel bé de l’Orde del Carmel Teresià.

Es poden veure els vídeos i les presentacions d’aquest simposi a la web. https://grupoestudiosocds.home.blog

PROMESES EN EL CARMEL DESCALÇ SEGLAR DE CATALUNYA I LES BALEARS

El passat 12 de maig, diumenge del Bon Pastor, al Santuari de la Mare de Déu del Carme de Barcelona, a l’Avda. Diagonal 424, a l’Eucaristia de l’ una del migdia, presidida pel P. Miguel Márquez, (Provincial de la Provincia Ibérica de santa Teresa a la que pertany el convent de Pares Carmelites Descalços de Barcelona) va tenir lloc l’admisió a la formació de Carmen Castellanos, y la promesa definitiva de Mercedes de santa Teresa de Jesús, les promeses temporals de Maravillas Inmaculada del Espíritu Santo i Joan María de la Caritat de  la comunitat de santa Teresa de l’Infant Jesús de Mataró i la promesa definitiva d’Antonio del Niño Jesús de Praga i de San José de la comunitat de Barcelona.

Va ser una ceremònia plena d’emoció pels qui es consagraven a Déu per mitjà de l’Orde i d’una gran alegria i comuniò entre tots. Llavors alguns varem allargar aquesta bonica fraternitat  en un dinar acompanyats pel P. Miguel. Com a cloenda en representació de tots, dues germanes varem pujar a Montserrat a oferir a la nostra Moreneta les ofrenes que s’havien fet a Déu en aquell dia, en el territori que està posat sota la seva especial protecció.

Realment podem dir que l’Esperit Sant fa reviure amb força allò que semblava que anava a morir sense remei. Així succeix en el Carmel Descalç Seglar,  en els últims cinc anys ha renascut tres antigues fraternitats del carmel seglar de Catalunya, amb saba nova i plena de vigor. La única comunitat que ha restat activa al llarg dels anys ha estat la fraternitat de Barcelona. Les comunitats de Tarragona, Mataró i  Mallorca han tornat a tenir un nou anhel de vida amb l’ingrés de persones joves i de mitjana edat. Això que succeix a Catalunya, succeix en tants llocs del món, ja que el carmel descalç seglar té més de 25.000 membres, uns 800 a Espanya. Al cap i a la fi, el carisma que hem d’irradiar és un dels més importants de l’Església, no sols hem de recordar que «La raó principal de la dignitat humana consisteix en la vocació de l’home a la comunió amb Déu»com diu el Vaticà II a la Gaudium et spes, (n. 19), sino que a més recordar-ho i viure-ho, la nostra missió és explicar el camí per arribar-hi, per mitjà de testimonis tant eloqüents com santa Teresa de Jesús i sant Joan de la Creu.


                                                    Evocació de Duruelo 


 

Assemblea del Carmel Descalç Seglar de la Província de Sant Josep

El passat 18 de novembre es reuní a Barcelona, als locals del santuari de la Mare de Déu del Carme, dels Carmelites Descalços, l’Assemblea dels carmelites seglars de la Delegació de Sant Josep (Catalunya i les Balears), sota la presidència del P. Miguel Márquez OCD, prior provincial de la Província Ibèrica de Santa Teresa de Jesús.

El P. Miguel començà amb una breu pregària i ens dirigí una reflexió en què ens exhortà a procedir en tot segons el nostre esperit. Expirat el trienni pel qual fou elegit el Consell anterior, es procedí a l’elecció del nou que quedà constituït així: presidenta, Maria del Pilar Vila (Mataró); encarregada de formació, Paquita Pérez (Mataró); consellers: Carme Morullo (Barcelona), Joana Perpinyà (Tarragona) i Santiago M. Amer (Mallorca), secretari.

Com a fruit del diàleg amb la germana Míriam de Sevilla,  que ens va venir a explicar el procés de la redacció dels nous estatuts, es considera que cal continuar el procés de redacció dels mateixos sense presses ni imposicions en cap direcció i per això la nova presidenta, el nou Consell i els altres germans presents decideixen designar el germà secretari com a representant davant la comissió redactora del projecte de nous estatuts i canal de comunicació entre aquesta i el Consell de la Delegació, sense perjudici que hi pugui assistir també la presidenta o un altre germà si cal.

Al final, s’acollí la invitació del P. Provincial i de la comunitat de la casa per participar en la missa de les 13 h, en què l’Emm. Cardenal Lluís Martínez Sistach, Arquebisbe emèrit de Barcelona, ordenà de diaca Fr. Andrew de Maria Llanes OCD, fill de la Delegació i antiga Província. Hi acudiren tots els germans que no estaven impedits pel viatge de retorn a casa.

Col.laboració entre la fundació Quetzal i el carmel descalç seglar de Guatemala

 

 

23 de juny 2018. Beatificació de María Felicia de Jesús Sacramentado

chiquitunga

Será la primera dona beata del Paraguay. Per conèixer millor aquest esdeveniment es pot consultar l’enllaç https://juntanacionalocds-es.wixsite.com/ocds/chiquitunga


Quart centenari de la mort de la beata Maria de l’Encarnació

18 d’abril de 1614 – 18 d’abril de 2018

 18 de abril. Ofici propi de la  beata Maria de l’ Encarnació

web. oficial del quart centenari 


El 17 de desembre va tenir lloc la  promesa definitiva en el Carmel  descalç seglar de Carmelita Garcia  Plana

El diumenge 17 de desembre, a les 11 del matí va tenir  lloc a  les carmelites descalces de Tarragona, la promesa definitiva de  Carmelita Garcia Plana. La cerimònia va ser  presidida pel P. Miguel Márquez, Provincial. Carmelita va estar acompanyada  pels seus fills, nets, i per  membres de la fraternitat del carmel descalç seglar de Tarragona i de Mataró. Aquell dia a la nostra germana Carmelita es va realitzar  un antic anhel de formar part definitivament de l’Orde del Carmel.

Donem gràcies a Déu per aquesta jornada tant bonica de vida fraterna, entre el P.  Miquel Márquez Provincial, les carmelites descalces de Tarragona i el Carmel Descalç Seglar.


Admissió a la formació d’en Joan Pallach, a la fraternitat de santa Teresa de l’Infant Jesús de Mataró

El passat 15 d’octubre, festa de santa Teresa de Jesús, a la capella del santuari de Ntra. Sra. del Carme de Barcelon

a, a Joan Pallach se li realitzà el ritual d’admissió que precedeix a l’ingrés del període de formació.

Va presidir aquesta senzilla cerimònia d’admissió el P. Joan Badia, Delegat provincial i assistent espiritual de la  fraternitat de santa Teresa de l’infant Jesús i de la santa Faç de Mataró. Era un  dia molt  significatiu  per en Joan Pallach, ja que es complia el desig tant anhelat des de feia trenta i quatre anys de servir a la Verge Maria  a l’Orde del Carme, per a glòria de Déu i  servei de  l’Església. L’acompanyaren amb goig els seus germans de la fraternitat.


 

14 de desembre, festa litúrgica de sant Joan de la Creu

sanjuan

Va néixer a Fontiveros, el 1542. Va experimentar d’infant com la Mare de Déu el salvar de morir en un accident. Era tant l’amor que tenia a la Mare de Déu, que malgrat hi havia moltes Ordes que el volien per les seves grans qualitats i santedat, ell sols  va voler ingressar en l’Orde de Maria, o sigui a l’Orde Carmelita, ho feu a Medina quan tenia 21 anys. Va estudiar Teologia a Salamanca, volent una vida de més oració pensava entrar a la cartoixa. Mentre s’ho estava plantejant va conèixer a Medina a la Mare Teresa de Jesús, i li va exposar les seves inquietuds. Ella li va dir perquè no procurava viure la seva crida en el mateix Carmel, ara que ella tenia patents del General Rubeo per fundar un convent de la rama masculina del Carmel Descalç. Ell hi va accedir i va esdevenir  un puntal ferm de l’Orde del Carmel Descalç.  

           Joan de la Creu no sols ha esdevingut l’home providencial que va ajudar a santa Teresa de Jesús en la fundació de la Reforma del Carmel Descalç, sinó també per mitjà dels seus escrits és doctor de la vida cristiana. Les seves poesies estan plenes de l ‘unció de l’Esperit, i el comentari que en fa  és tant profund que li ha valgut ser declarat Doctor de l’Església universal per Pío XI el 1926, a més de príncep de la poesia en llengua castellana, i patró dels poetes espanyols. La seva ciència mística junt amb la de santa Teresa de Jesús és una de les més elevades no sols del cristianisme sinó de tota la literatura universal. Els seus llibres son: Subida del Monte Carmelo, Noche oscura, Cántico espiritual, Llama de Amor viva. També ha escrit entre altres el Romance «in principio erat verbum», que està comentat en la secció dels «Escrits» d’aquesta web.


 

19 de novembre, beatificació del P. Maria Eugeni del Nen Jesús, Carmelita Descalç de França

Web.cartel-beatif-PME.jpg

Nascut en una modesta família a Gua poble miner de França. Des d’infant es va sentir atret pel sacerdoci. Cap contratemps va disminuir la seva decisió de ser sacerdot. Tot llegint un llibre sobre sant Joan de la Creu, descobreix la seva crida al Carmel Teresià. Després de l’ordenació sacerdotal ingressa en el Carmel Descalç.

Durant el noviciat profunditza la seva crida profètica i mariana del Carmel, fent-la seva. Assimila les ensenyances de sant Joan de la Creu, de santa Teresa de Jesús i de santa Teresina de l’Infant Jesús. Convençut de la riquesa espiritual dels sants del Carmel, es va dedicar amb totes les seves forces a fer-la conèixer, i a revitalitzar el Carmel descalç a terres de França. Entre els seus diversos escrits , la seva obra mestra és titula: “Quiero ver a Dios”.

        Cridat per Déu a transmetre el carisma rebut a una família espiritual, funda el 1932 l’Institut Secular Notre-Dame de Vie (Nostra Señora de la Vida) a Venasque (França). Aquest Institut està format per laics consagrats, homes i dones, i sacerdots, que viuen l’espiritualitat del Carmel i intenten  testimoniar la presència del Déu viu en els diversos ambients, vivint i ensenyant el camí de l’oració contemplativa.  Va entrar a la casa del Pare el 27.3.1967. Ha esta beatificat a Avignon (França) el 19.11.2016.

        Que el beat Maria Eugeni del Nen Jesús sigui el nostre intercessor davant de Déu que ajudi a vivificar el Carmel a la vella Europa, en particular a la nostra estimada terra catalana.


19 de novembre,  festa litúrgica de sant Rafael Kalinowski  (1835-1907) 

 

raffaele_kalinowski

 

Va néixer a Vilna el 1835, de pares polonesos.Era militar i per defensar a Polònia la seva pàtria va ser deportat a Sibèria i obligat 10 anys a treballs forçats. Un cop allibertat va anar a Paris. El 1877 va ingressar en el Carmel descalç. Ordenat sacerdot el 1882. Excel·lí en el zel per la unitat de l’Església i en l’apostolat infatigable del sagrament de la penitència i la direcció espiritual. Gran devot de la Mare de Dñeu, va fer reflorir a Polònia l’Orde del Carmel Teresià. Sa ser beatificat per Joan Pau II a Cracovvia el 22.6.1983 i canonitzat a Roma el 17.11.1991.  Va ser el primer carmelita descalç canonitzat després de sant Joan de la Creu.


 

14 de novembre, festa litúrgica de Tots els sants de l’Orde del Carme

cuadro

Al llarg de la història han estan molts els membres de l’Orde del Carmel que han viscut amb tota radicalitat la vocació. Ells des del cel intercedeixen per nosaltres perquè també visquem amb tota fidelitat aquesta bella vocació, d’estimar a Maria des del cor de Jesús, i estimar a Jesús des del cor de Maria i estar sempre promptes a ajudar l’Església, sobretot amb els moments més dificils de la seva història.


 

8 de novembre, festa litúrgica de santa Elisabet de la Trinitat 

descarga-8

Elisabet Catez va néixer a Avor, el 18.7.1880. Noia d’una exquisita sensibilitat i  de temperament apassionat. Va oferir la seva vida a Déu com a víctima per la salvació de França. A l’edat de 21 anys va ingressar en el Carmel Descalç de Dijon. En el Carmel va prendre el nom de Sor Elisabet de la Trinitat. La seva vida espiritual serà un aprofundiment cada vegada més gran en el misteri de la Trinitat. És d’ella la famosa «Elevació a la Santíssima Trinitat. Va entrar a l’eternitat el 9.11.1906.

Ella va comprendre que la seva missió era «conduir les ànimes fora d’elles mateixes, a fi que s’adherissin a Déu amb un simple moviment d’amor i podessin mantenir-se en silenci, que li permetés a Déu comunicar-se a elles i així les introduís en la vida intratrinitària». Ecomanem-nos a santa Elisabet de la Trinitat perquè la seva missió l’acompleixi també en nosaltres.

Va ser beatificada per sant Joan Pau II, el 25.11.1984. Ha estat canonitzada pel Papa Francesc el passat 16 d’octubre de 2016.


 

 7 de novembre festa litúrgica del beat Francesc Palau 

beato_francesco_di_gesu_maria_giuseppe-francisco_palau_y_quer-a

Carmelita descalç català, nascut a Aitona el 1811, es va distinguir com intercessor de l’Església en un dels moments crítics de la història de l’Església a Catalunya. Sobre la seva manera d’intercedir es pot llegir l’escrit «La Sagrada Familia de Barcelona, el fruto de la oración bien hecha». El seu llibre «Mis Relaciones con la Iglesia de Dios», és l’unic escrit autobiográfic del cristianisme que es coneix que parla de les relacions del sacerdot amb l’Església Esposa.

És fundador de les carmelites missioneres i de les carmelites missioneres teresianes, ben arrelades a casa nostra. Va morir el 1872 a Tarragona.


 

6 de novembre, festa litúrgica dels màrtirs carmelites descalços de la guerra civil espanyola

page_7
martirs-1

El dia 6 de novembre és la festa litúrgica dels màrtirs de la guerra civil espanyola, i per tant és la festa litúrgica dels nostres màrtirs carmelites descalços de Catalunya que varen donar la vida per la seva fidelitat a Crist. Vint-i-sis pares carmelites descalços i quatre germans carmelites de l’ensenyament varen ser beatificats en dues ocasions. La primera fou el dia 28 d’octubre de 2007 i l’altre el 13 d’octubre de 2013. Encomanem a la seva intercesió el Carmel Descalç a les terres de Catalunya i les Balears, perquè no deixi de donar fruit per a glòria de Déu i bé de la seva santa Església.


             El Papa Francesc canonitza Elisabet de la Trinitat 

isabel-de-la-trinitat-canonitzacio

El diumenge 16 d’octubre tindrà lloc a Sant Pere del Vaticà, la canonització de la carmelita descalça Elisabet de la Trinitat. Estem joiosos per aquest esdeveniment gojós per al Carmel i per a la mateixa Església universal. Ella ja era mundialment coneguda per l’elevació espiritual a la Trinitat. En aquesta web. a la pestanya “Obres dels sants del Carmel”, podreu conèixer la seva biografia i llegir els seus Escrits.