Formació

Cursos de formació permanent per aprofundir l’espiritualitat carmelitana-teresiana-laical

El Carisma del Carmel

El laic i les Ordes terceres en la historia de l’ Església

El Carmelita descalç seglar a la llum dels escrits de Santa Teresa de Jesús

Formació permanent (nivell superior) pel P. Alzinir Debastiani OCD

Síntesis de la Cartas que el P. Saverio Cannistrà, Prepósito General (2016-2021) escribió a la OCDS

Com investigar un tema sobre l’espiritualitat del Carmel?

Com es realitza una monografía (teoria)

Exemple d’una monografia:

La vida trinitaria en el laic en les cartes de Santa Elisabet de la Trinitat