Edith Stein

images-31

Autobiogràfics

Com vaig arribar al Carmel de Colònia

Testament

Espiritualitat del Carmel

La història i l’Esperit del Carmel

Teresa de Jesús formadora

Teresa Margarita del Cor de Jesús

Amor per la Creu 

La Ciència de la Creu 

Oració i temps litúrgics 

L’oració de l’Església 

Els camins del silenci interior

El misteri de Nadal

En el pesebre de Betlem

Epifania 

Exhortacions per la renovació dels vots religiosos

Ave Crux-Spes unica

Les noces de l’Anyell 

L’exaltació de la Creu 

 Altres

Santa Discretio o el do del discerniment

Una ofrena d’amor