Biblioteca

Articles sobre el Carmel Descalç Català

Joan de Jesús Roca, primer carmelita descalç català

Expansión geográfica de la provincia de Catalunya OCD

Saga de fundadores, provincia OCD de Catalunya

Desert Carmelità del Cardó, provinica OCD de Catalunya

Bibliografia sobre la provincia OCD de Catalunya

Aportació dels carmelites descalços a la cultura catalana